Veelgestelde vragen

Wat wordt bedoeld met het nieuwe zorgstelsel?
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten in Nederland, dus ook Rotterdam, verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van hun inwoners. De gemeenten bepalen zelf op welke manier ze dat doen.

Dat is in algemene zin geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Participatiewet.

Voor de jeugd tot 18 jaar (en soms tot 23 jaar) zijn de belangrijkste veranderingen apart vastgelegd in de Jeugdwet. Jeugdhulp kan doorlopen tot het 23e jaar.

Wat is het doel van het nieuwe zorgstelsel?
Er zijn heel veel voorzieningen in ons land, maar het is ook allemaal erg ingewikkeld geworden.

De overheid wil de zorg en ondersteuning dichter bij huis organiseren en overzichtelijker maken. Ook moet er een betere samenwerking komen tussen alle professionals, die over jeugdhulp gaan.

In verband met de recente opbouw van het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam wordt de rest van deze pagina op een later moment ingevuld.

Als je binnen deze website niet het antwoord op je vraag vindt, neem dan contact met ons op of kijk op de Links.

Daar vind je de belangrijkste websites van rijksoverheid en de gemeente Rotterdam met informatie over het nieuwe zorgstelsel en de jeugdhulp.