Veelgestelde vragen

Wat wordt bedoeld met het zorgstelsel volgens de Jeugdwet (Jw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten in Nederland, dus ook Rotterdam, verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van hun inwoners. De gemeenten bepalen zelf op welke manier ze dat doen.

Dat is in algemene zin geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Participatiewet.

Voor de jeugd tot 18 jaar (en soms tot 23 jaar) zijn de belangrijkste veranderingen apart vastgelegd in de Jeugdwet. Jeugdhulp kan doorlopen tot het 23e jaar.

Wat is het doel van het huidige zorgstelsel?

Er zijn waren tot 2015 heel veel voorzieningen in ons land, dat leverde een ingewikkeld stelsel op en bemoeilijkte onderlinge samenwerking.

De overheid wilde de zorg en ondersteuning dichter bij huis organiseren en overzichtelijker maken. Ook moest er een betere samenwerking komen tussen alle professionals, die over jeugdhulp gaan.

Hoe kan ik zorg en ondersteuning  of jeugdhulp krijgen?

De gemeente Rotterdam heeft op de website eerste antwoorden over de mogelijkheden die de gemeente heeft om hulp te bieden bij

  • schulden,
  • ontwikkeling of veiligheid van uw kind,
  • wonen voor mensen met een beperking,
  • zorg,
  • hulpmiddelen,
  • ouder worden,
  • vervoersvragen en
  • psychische problemen

Kijk hier voor de antwoorden.

Ook de Rijksoverheid heeft een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over jeugdhulp en over zorg en ondersteuning opgesteld. Die vindt u hier en hier.

Kunt u hier geen antwoord op uw vraag vinden of wilt u iemand persoonlijk spreken over uw vraag? Neemt u dan contact met ons op of kijk op onze pagina met links voor verdere informatie over Jeugdhulp.

Ik maak mij ernstig zorgen over de veiligheid van een kind

De gemeente heeft op haar website informatie staan over de hulp die kan worden geboden als de veiligheid van een kind in het gedrang kan komen. Kijk daarvoor hier. Of bel direct naar het Meldpunt Jeugdhulp via 0800 2345 888. Gaat het om een acute noodsituatie bel dan het crisisinterventieteam via 010 233 00 00 (24/7).

Als je binnen deze website niet het antwoord op je vraag vindt, neem dan contact met ons op of kijk op de Links.

Daar vind je de belangrijkste websites van rijksoverheid en de gemeente Rotterdam met informatie over het nieuwe zorgstelsel en de jeugdhulp.