Waarom een Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam?

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 3 oktober 2013 aan het college van burgemeester en wethouders via een motie verzocht een voorstel te maken voor een onafhankelijk klachtenmeldpunt Wmo.

De gemeente hoopt dat een meldpunt een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de zorg in Rotterdam.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeentelijke ombudsman gevraagd om het meldpunt in te richten.

De ombudsman van de gemeente Rotterdam is onafhankelijk, onpartijdig en behandelt klachten over de gemeente en gemeentelijke instellingen.

Ook het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam is onafhankelijk en onpartijdig.