Voor wie is het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam?

Iedere Rotterdammer die een vraag, signaal of een klacht heeft over de jeugdhulp kan terecht bij het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam.

De aard van de jeugdhulp kan heel verschillend zijn, bijvoorbeeld:

 • opvoedhulp of gezinsondersteuning,
 • begeleiding, verzorging of verblijf van jongeren met verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking,
 • jeugdgezondheidszorg ,
 • geestelijke gezondheidszorg,
 • schoolmaatschappelijk werk,
 • crisisopvang,
 • casemanagement mede met het oog op jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast,
 • gesloten jeugdhulp,
 • medische kinderdagbehandeling,
 • pleegzorg of
 • persoonsgebonden budget.

Jouw vraag, signaal of klacht kan gaan over:

 • de gang van zaken bij de aanvraag van jeugdhulp,
 • de afhandeling door de gemeente van jouw aanvraag van jeugdhulp,
 • de beslissing van de gemeente op jouw aanvraag van jeugdhulp of
 • de uitvoering van de hulp of zorg door de jeugdhulpaanbieder.

Je vraag, signaal of klacht kun je op verschillende manier indienen: (zie ook Bereikbaarheid)

Per telefoon      0800 2345 888 (gratis)
Mondeling        Zie Contact.
schriftelijk        Antwoordnummer 5530, 3000 VB Rotterdam (postzegel niet nodig)
internet              online formulier

Voor meer informatie over het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam, zie het menu rechts op deze pagina