Bereikbaarheid

Je kunt op verschillende manieren een melding indienen:

Telefonisch
Bel ons gratis op telefoonnummer 0800 2345 888 (op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur)

Schriftelijk
Stuur jouw brief naar het correspondentieadres:

Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam
Antwoordnummer 5530
3000 VB Rotterdam (postzegel niet nodig)

Online formulier
Maak een keuze:

  1. ik heb een vraag
  2. ik wil een signaal doorgeven
  3. ik wil een klacht indienen

Per e-mail
Je kunt ook een e-mail sturen aan info@meldpuntjeugdhulprotterdam.nl.
Stuur bij jouw e-mail bij voorkeur geen bijlagen mee die groter zijn dan 5Mb.

Op het spreekuur
Kom langs op het inloopspreekuur. Je kunt hier zonder afspraak terecht op de volgende dagen:
• elke dinsdag van 09.00 tot 11.30 uur
• elke woensdag van 13.30 tot 16.00 uur
• avondspreekuur: in de oneven weken op donderdag van 18.30 tot 20.30 uur.

Het inloopspreekuur is op het bezoekadres:
Minervahuis I, 4e etage
Meent 106
3011 JR Rotterdam

Zie voor verdere informatie over de bereikbaarheid Contact.