Bereikbaarheid

Je kunt op verschillende manieren een melding indienen:

Telefonisch
Bel ons gratis op telefoonnummer 0800 2345 888 (op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur)

Schriftelijk
Stuur jouw brief naar het correspondentieadres:

Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam
Antwoordnummer 5530
3000 VB Rotterdam (postzegel niet nodig)

Online formulier
Maak een keuze:

  1. ik heb een vraag
  2. ik wil een signaal doorgeven
  3. ik wil een klacht indienen

Per e-mail
Je kunt ook een e-mail sturen aan info@meldpuntjeugdhulprotterdam.nl.
Stuur bij jouw e-mail bij voorkeur geen bijlagen mee die groter zijn dan 5Mb.

Mondeling

Vanwege de beperkende maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het Corona-virus COVID-19 te remmen, zijn er momenteel geen spreekuren. Zie voor verdere informatie over de bereikbaarheid Contact.