Over het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Deze wet bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Deze nieuwe wet betekent dat er veel verandert. Dat roept vragen op, zoals “Wat betekent dat voor mij?” “Waar kan ik aankloppen als ik vragen heb of als het fout gaat”? “Waar vind ik een luisterend oor?”

Iedere Rotterdammer die een vraag, signaal of een klacht heeft over de jeugdhulp kan terecht bij het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam.

Het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam is onafhankelijk en is ondergebracht bij de gemeentelijke ombudsman. Dat betekent dat de ombudsman verantwoordelijk is voor de wijze waarop meldingen worden geregistreerd en behandeld.