Links

Ombudsmannen

Gemeentelijke ombudsman Rotterdam
Burgers, ondernemers en instellingen met klachten over de gemeente Rotterdam kunnen terecht bij de gemeentelijke ombudsman.
Webadres: www.ombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 010 411 16 00

Gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam
De gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en in sommige gevallen zelfs tot 23 jaar. Iedereen die niet tevreden is over de jeugdhulp in Rotterdam kan bij de kinderombudsman terecht.
Webadres: www.kinderombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 0800 2345 111 (gratis)

Nationale Kinderombudsman
De gemeentelijke Kinderombudsman van Rotterdam werkt nauw samen met de nationale Kinderombudsman.
Webadres: www.kinderombudsman.nl
Telefoon: 0800 876 54 32 (gratis)

Meldpunt Zorg Rotterdam

Het Meldpunt Zorg is net als het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam onderdeel van het bureau gemeentelijke ombudsman Rotterdam. Iedereen met een vraag, signaal of klacht over de zorg en/of jeugdhulp in Rotterdam kan bij deze meldpunten terecht.
Webadres: www.meldpuntzorgrotterdam.nl
Telefoon: 0800 2345 888 (gratis)

Hulp en informatie in Rotterdam

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Ouders en jongeren kunnen bij het CJG in hun buurt terecht voor vragen over gezondheid, opvoeding en opgroeien.
Webadres: http://cjgrijnmond.nl

Jongeren Informatie Punt (JIP)
Bij het JIP (Jongeren Informatie Punt) kun je terecht voor informatie, advies en ondersteuning over bijvoorbeeld op kamers gaan, seksualiteit, drugs, gepest worden of geldzaken. Het JIP helpt gratis en anoniem.
Webadres: www.jip.org
Telefoon: 010 4362544 (JIP Rotterdam)

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam beantwoordt juridische vragen van kinderen en jongeren t/m 22 jaar. Ze geven ook gratis en vertrouwelijk advies over rechten en plichten, wetten en regels
Webadres: http://rotterdam.kjrw.eu/
Telefoon: 010 412 02 08

Jongerenloket
Het Jongerenloket kijkt met jou naar wat jij kan. Of het nu gaat om onderwijs, werk of bij het oplossen van een ander probleem. De medewerkers bespreken samen met jou wat jij zélf kunt doen om aan je toekomst te werken.
Website: www.rotterdam.nl

Meedoen in Rotterdam
De vrijwilligersorganisatie Meedoen in Rotterdam biedt ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ouders of voogden, die bepaalde voorzieningen voor hun kinderen niet kunnen te betalen, kunnen hier terecht.
Webadres: www.meedoeninrotterdam.nl
Telefoon: 010 240 01 89 (maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur).

Uitleg gemeente Rotterdam over jeugdhulp en zorg
Dit is het gedeelte van de website van de gemeente Rotterdam waar u alle informatie kunt vinden over de zorg en jeugdhulp.
Webadres: www.rotterdam.nl

VraagWijzer
Heb je een probleem op het gebied van welzijn, zorg, juridische vragen of schulden die je niet zelf kunt oplossen? Dan kunt je aankloppen bij de gemeentelijke VraagWijzer bij jou in de buurt.
Webadres: www.rotterdam.nl

Veilig Thuis
In de regio Rotterdam is er één advies- en meldpunt voor alle meldingen, zorgsignalen en adviesvragen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.
Webadres: www.vooreenveiligthuis.nl
Telefoon: 0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Hulp en informatie landelijk

Hoe verandert mijn zorg?
Op deze website van de rijksoverheid lees je alles over de veranderingen in de (langdurige) jeugdzorg (tot 18 jaar, en verlengde jeugdzorg) en zorg voor volwassenen.
Webadres: www.hoeverandertmijnzorg.nl

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen bij het AKJ terecht als zij klachten hebben over hun behandeling of bejegening en als zij vragen hebben over hun rechtspositie in de jeugdhulp.
Webadres: www.akj.nl
Telefoon: 088 555 1000

Kindertelefoon
De Kindertelefoon is er voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten over een probleem. Dit kan onder meer gaan over pesten, seksualiteit, relaties, thuis & familie en mishandeling.
Webadres: www.Kindertelefoon.nl
Telefoon: 0800 0432 (chat of bel gratis en anoniem. Elke dag van 14.00 – 20.00 uur)

Kindermishandeling
Kindermishandeling is een website voor iedereen die zich zorgen maakt over een kind.
Webadres: www.kindermishandeling.nl
Telefoon: 0800 2000 (gratis)

Pleegzorg Nederland
Pleegzorg Nederland zet zich in voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Zij geeft informatie over pleegzorg en zet zich in voor de werving van pleegouders.
Webadres: www.pleegzorg.nl
Telefoon: 0800 022 34 32 (gratis)

Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt professionals in de jeugd- en opvoedingssector bij opvoedkundige hulp aan kinderen, jongeren, ouders en andere opvoeders.
Webadres: www.nji.nl
Telefoon: 030 230 63 44

Raad voor de Kinderbescherming
Als ouders hun verantwoordelijkheid niet (kunnen) nemen, kan de ontwikkeling van het kind in gevaar komen. In dat geval moet de overheid ingrijpen. De Raad voor de Kinderbescherming voert die taak uit. De raad is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Webadres: www.kinderbescherming.nl
Telefoon: 010 443 11 00

Overig

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Voor klachten of vragen op het gebied van privacy.
Webadres: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Telefoon: 070 381 13 00