Klachten

Het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de gemeente of de jeugdhulpaanbieder.

Het meldpunt vindt dit belangrijk, omdat de gemeente of de jeugdhulpaanbieder daarmee de kans krijgt jouw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Wil je een klacht indienen? Neem dan contact op met het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam.

Je klacht kan gaan over de aanvraag en afhandeling van hulp, maar ook over de uitvoering van de hulp door de jeugdhulpaanbieder, bijvoorbeeld over:

 • opvoedhulp of gezinsondersteuning,
 • begeleiding, verzorging of verblijf van jongeren met verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking,
 • jeugdgezondheidszorg ,
 • geestelijke gezondheidszorg,
 • schoolmaatschappelijk werk,
 • crisisopvang,
 • casemanagement mede met het oog op jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast,
 • gesloten jeugdhulp,
 • medische kinderdagbehandeling,
 • pleegzorg of
 • persoonsgebonden budget.

Als jouw klacht eerder al behandeld is door de gemeente Rotterdam of een jeugdhulpaanbieder en je bent niet tevreden over het antwoord, dan kan de gemeentelijke ombudsman of de gemeentelijke kinderombudsman van Rotterdam een onderzoek instellen.

Laat ons via het online formulier weten wat je klacht is.

Het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam zal je klacht dan overdragen aan de gemeentelijke ombudsman of de gemeentelijke kinderombudsman.

Omdat de (kinder-)ombudsman jouw klacht niet anoniem kan behandelen, is het in dat geval van belang om je persoons- en contactgegevens in te vullen.

Meer weten? Bekijk dan de websites van de gemeentelijke kinderombudsman of die van de gemeentelijke ombudsman Rotterdam